رنگرزی و نساجی

رنگرزی و نساجی

در حال حاضر قلب هر صنعت دیگ بخار می‌باشد. کاربرد دیگ بخار در صنایع نساجی و رنگرزی استفاده از حرارت بالای تولیدشده توسط دیگ بخار است. از اولین مرحله تولید پارچه در صنایع نساجی تا آخرین مرحله و بسته‌بندی پارچه دیگ بخار کاربرد دارد. از دیگر کاربردهای دیگ بخار در صنایع نساجی و رنگرزی می‌توان به توزیع یکنواخت دما اشاره نمود. همچنین در دیگ بخار امکان تنظیم نمودن حرارت، اندازه‌گیری دما و فشار وجود دارد. در مرحله پرداخت و ریسندگی نیز از حرارت بالای دیگ بخار استفاده می‌شود. شرکت پدیده صنعت بخار مفتخر است که با کیفیت بالا و ایمن محصول همچنین سیستم مشتری مداری با پیشکسوتان این صنعت در خصوص دیگ بخار همکاری های موثر داشته و اعتماد آن ها را جلب نموده است.