سیستم کنترلی

سیستم کنترلی

یــک دیــگ روغــن داغ بایــد مجهــز بــه سیســتم کنترلــی بــا قطعــات بســیار بــا کیفیــت و معتبــر باشــد تا در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل از قبیــل افزایــش بیــش از حــد مجــاز دمــای روغــن، عــدم چرخــش روغــن و … بــه صــورت خــودکار بــا قطــع مشــعل از ادامــه کار دیــگ جلوگیــری نمایــد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *