صنایع داروسازی و بیمارستان ها

صنایع داروسازی و بیمارستان ها

در هر بیمارستان حداقل تعداد یک یا دو مورد دیگ بخار وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که بخار کافی تولید می شود تا تمام نیازهای گرمایشی، لاندری و سایر خواسته های بیمارستان را برآورده سازد. همچنین بویلرها برای صنعت داروسازی نیز بسیار حیاتی و مهم هستند؛ این صنعت نیاز به بخار خالص و درجه حرارت بالا برای استرلیزه کردن و خشک کردن دارد. شرکت پدیده صنعت بخار با افتخار در خصوص دیگ های بخار با متخصصین این صنعت همکاری داشته است.