صنایع دام و طیور

صنایع دام و طیور

در صنایع دام و طیور، جهت تامین گرمای مورد نیاز واحد های مختلف از دیگ بخار استفاده می شود. در واحدهای مانند خوراک دام و طیور که به تولید مکمل ها، کنسانتره، دانه مش و پلت می پردازند اغلب از دیگ های بخار جهت تولید محصول مورد نظر استفاده می شود. همچنین در سایت هایی که آب گرم برای کاربردهای معین مورد نیاز است نیز از دیگ های بخار استفاده می شود. شرکت پدیده صنعت بخار همواره با مهندسین این صنعت همکاری های موثری داشته و دیگ های بخار با تعداد بالا بدین منظور تولید کرده است.