پروژه های داخلی و صادرات. پالایشگاه قیر

پروژه های داخلی و صادرات. پالایشگاه قیر

قير يك ماده شيميايي بر پايه كربن است كه در حدود 95-90 درصد آن از كربن و هيدروژن ساخته شده است، لذا هيدروكربن ناميده مي شود. این هیدروکربن متراکم، بسیار چسبناک بوده که عمدتا به دو صورت به دست می آید؛ نوع اول قیر طبیعی است که در زیر تپه‌ها و دریاچه‌های نفتی یافت می‌شود و نوع دوم قیر تصفیه شده حاصل از ته‌نشینی نفت خام است. قیر عمدتاً در ساخت و سازها، راه‌سازی، عایق کاری جاده‌ها، آسفالت کردن خیابان‌ها یا عایق بندی پشت بام‌ها استفاده می‌شود. فرآیند تولید قیر به دو دسته ناپیوسته ) Batch process ( و پیوسته Continuous process ) (تقسیم می گردد. در فرآيند ناپيوسته، برج هوادهي با حجم معين از خوراک پر شده و پس از دميدن هوا با شرايط از پيش تعيين شده (دماي واکنش، زمان، مقدار خوراک) و رسيدن محصول به مشخصات مورد نظر، برج تخليه گرديده و محصول در مخازن مورد نظر وارد مي گردد. در فرآيند پيوسته، خوراک با دبي معين و قابل کنترل و دماي از پيش تعيين شده به صورت پيوسته وارد برج هوادهي شده و پس از انجام عمليات هوادهي، به صورت پيوسته از برج هوادهي خارج مي شود. با ظهور فرآیند پالایش نسل سوم قیر و عملکرد پیوسته جهت تولید انواع قیر، فرآیند تولید شرکت پدیده صنعت بخار نیز در این راستا رشد چشم گیری داشته است. از جمله آن می توان طراحی و ساخت مبدل های حرارتی چهار طبقه نسل سوم را نام برد که تولید آن انحصار شرکت پدیده صنعت بخار می باشد. جهت تکمیل تجهیزات پالایشگاه های نسل سوم قیر علاوه بر مبدل های حرارتی نسل سوم، کوره بوسوز، مخازن میانه و جدا کننده، درام و تشت خوراک پالایشگاه های نسل سوم قیر نیز در شرکت پدیده صنعت بخار طراحی و ساخته می شوند.